Statik Elektrik Nedir

Statik Elektrik Nedir

Statik elektrik ile günlük hayatımızda hemen hepimiz karşılaşmışızdır. Örneğin kış

günlerinde yünlü giysilerimizi giyip çıkarırken kıvılcım atlamalatrını gözle görüp kıvılcım

seslerini duyduğumuz olmuştur. Böyle günlerde vücudumuza biriken statik yük bir metal

parçasına yaklaştığımızda ya da başka biriyle temas ettiğimizde kıvılcım ile boşalmak

istemektedir.

Örneğin cam bir çubuğu ipek kumaşa ya da bir kehribar taşını yüne sürttüğümüzde cam ve

kehribar statik yükle yüklenecek ve küçük kağıt parçaçıklarını kendine çekecektir, tüm

bunların nasıl olduğunu anlamak için atomun yapısına bakmak lazımdır. Bütün maddeler

atomdan meydana gelmiş olup atomlar ise yüklü parçacıklardan meydana gelmiştir.

Atomların proton ve nötrondan oluşan çekirdekleri ve etrafında da elektronların olduğu

kabukları vardır. Protonlar “+” elektronlar “-“ ve nötronlar ise yüksüz olarak kabul edilirler.

Normal şartlarda tüm atomlar nötr olarak, yani proton ile elektron sayıları birbirine eşit olarak

kabul edilir.

Atomda proton sayısı elektrondan büyükse atom pozitif tam tersi durumlarda ise negatif

yüklüdür. Bazı atomlar elektronlarına diğer atomlara göre daha sıkı yapışırlar. Maddenin

elektronlarına ne sıkı tutunduğu onun triboelektrik dizininde (sürtünme elektriği) dizininde

hangi sırada olacağını belirler. Eğer bir madde başka bir madde ile temasında elektron verme

eğilimindeyse triboelektrik dizininde daha pozitif bir yere sahip olur eğer alma eğilimindeyse

triboelektrik dizininde daha negatif bir yere sahip olurlar.

Aşağıdaki listede triboelektrik dizininden bazı örnekleri en pozitiften en negatife

görebilirsiniz:

İnsan elleri (özellikle nemliyse) çok pozitif

Cam

İnsan saçı

Naylon

Yün

Kürk

Kurşun

İpek

Alüminyum

Kağıt

Pamuk

Çelik nötr

Ahşap

Kehribar

Sert kauçuk

Nikel, bakır

Prinç, gümüş

Altın, platin

Polyester

Stiren köpük

Streç film

Poliüretan

Polietilen (örn. Koli bandı)

Poliprodilen

Vinil (PVC)

Silikon

Teflon çok negatif

 

 

Triboelektrik dizisindeki iki maddenin birbirlerine olan göreli pozisyonları, bir temas anında

nasıl davranacakları konusunda bir ipucu verir. İpekle ovulan bir cam çubukta yük ayrılığı

olur çünkü triboelektrik (sürtünme elektriği) dizininde birbirlerinden farklı konumlardadırlar.

Tablodaki sıraları birbirlerinden ne kadar uzaksa, etki de o denli büyük olur.

İletken olmayan iki madde birbirleriyle temas ettiğinde, ikisi arasında yapışma denen

kimyasal bir reaksiyon oluşur. Maddelerin triboelektrik özelliklerine bağlı olarak,

maddelerden biri diğerinin elektronlarını ele geçirebilir. Eğer bu iki madde sonra

birbirlerinden ayrılırlarsa elektrik yükünde bir dengesizlik ortaya çıkar. Elektron ele geçiren

negatif yüklü, elektron yitiren ise pozitif yüklü hale gelir. Yani maddeler statik yükle

yüklenmiş olurlar. Bu yük dengesizliğinden de statik elektrik denen olay ortaya çıkar. Statik,

anlam itibariyle aldatıcı bir sözcük, çünkü hareketsizlik”, statik olma halini akla getiriyor,

oysa gerçekte olağan ve hatta gerekli olan, yük dengesizliklerinin akması. Bir kapı tokmağını

tuttuğumuzda hissettiğimiz kıvılcım bu akışın bir örneğidir.

Statik elektrik genellikle Volt olarak ölçülür. 220V ana voltaj tehlikeli kabul edilse de, 100

kV’lık statik elektrik düzeyleri yaygındır.

Bir madde üzerinde bulunan voltaj iki unsura bağlıdır madde üzerindeki yük miktarı ve

maddenin kapasitansı. Basit ilişki Q yük, C kapasitans ve V voltaj iken Q=CV ’dir. Metallerin

yüksek kapasitif değerler taşımaları muhtemeldir, dolayısıyla nispeten yüksek bir yük düşük

voltaj üretecektir. Plastikler için tersi doğrudur, plastiklerdeki statik elektrikle ilgili sorunların

en çok fark edilir olmasının nedeni de budur.

Başlıca iki statik elektrik türü bulunmaktadır, hacim ölçümlü ve yüzey. Hacim ölçümlü statik

yükler, madde gövdesi içerisindeki yük dengesizlikleridir, yüzey statik elektriği ise sadece bir

maddenin en dış yüzeyinde bulunur. Pratikte, sanayide görülen neredeyse bütün statik elektrik

sorunları yüzey yükleriyle ilişkilidir.

 

Fotoğraf Galerisi